Arama

KASDER OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR!

TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULUNDAN DUYURULUR!

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 29 Haziran 2024 Cumartesi günü, saat 12:00’de Demiryolu Caddesi, No:12 Yeşilköy İstanbul adresinde bulunan Dernek Merkezinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 06 Temmuz 2024 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

 

GÜNDEM:

 • Açılış ve yoklama,
 • Kongre başkanlık divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
 • Saygı duruşu,
 • Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması ve görüşülmesi,
 • Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 • 2024 - 2026 dönem aidatlarının görüşülmesi
 • Tahmini bütçenin okunması ve görüşülmesi,
 • Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 • Yönetim kurulunca belirlenen adayların onursal üyeliklerinin görüşülmesi ve oylanması
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış.

 

Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın
Bağış